Agenda

2020

September 

 • 5  en 6 september: Clinic Marius Shneider  - meer info
 • 19 september: Lesdag @PKhorses
 • 26 september: Themadag Rechtrichten

Oktober

 • 10 oktober: Themadag de ruiterhand
 • 17 oktober: Lesdag @PKhorses
 • 24 oktober: Wintercursus D1

November

 • 14 november: Lesdag @PKhorses
 • 21 november: Windercursus D2

December

 • 9 december: Lesdag @PKhorses 
 • 19 december: Wintercursus D3
 • 23 december: Lesdag @PKhorses

2021

Januari - GESLOTEN